PROSAP
Centralki

System automatyzacji ELSAP-05

Zastosowanie

System automatyzacji ELSAP-05 jest uniwersalnym, swobodnie konfigurowalnym i programowalnym sterownikiem w wykonaniu iskrobezpiecznym, przeznaczonym do pracy w warunkach zagrożonych wybuchem.

Główne cechy systemu

 • możliwość stworzenia systemu składającego się z 32 węzłów i po 32 układy w jednej gałęzi,
 • cyfrowa transmisja skompresowanego dźwięku i obrazu,
 • możliwość transmisji dźwięku i obrazu niezależnym torem audio,
 • automatyczne przydzielanie adresów w węzłach i rozgałęzieniach,
 • możliwość dwukierunkowego przesyłania danych na powierzchnię również za pomocą kabli światłowodowych,
 • możliwość tworzenia aplikacji w języku drabinkowym,
 • możliwość modyfikacji oprogramowania „w locie”,
 • duża szybkość transmisji (ok. 115 kbps),
 • moduły umieszczone są w wytrzymałych mechanicznie, metalowych obudowach,
 • zasilanie: DC 5V i DC 12V.

Budowa systemu

System ELSAP-05 budowany jest w postaci modułowej. Moduły elektroniki dostarczane są w postaci zespołów łączonych jak aparaty elektryczne na popularnej listwie DIN 35. Połączenia pomiędzy modułami w systemie zapewnione są przez boczne złącza modułów. Połączenie z układami wykonawczymi i czujnikami realizowane są poprzez złącza przemysłowe o rozstawie styków 5,08 mm. Poszczególne moduły komunikują się poprzez łącze RS-485 z protokołem MODBUS RTU.

Budowane są następujące moduły:

 • Moduł AUDIO – jego głównym zadaniem jest cyfrowa transmisja dźwięku. Obsługuje głośnik, mikrofon, 2 klawisze oraz transmisje audio. Posiada również port transmisji RS-485. Dzięki zewnętrznej pamięci szeregowej możliwe jest przechowy-wanie dużej ilości danych, a przez to – generowanie komunikatów głosowych i tonów o różnych częstotliwościach.
 • Moduł aplikacji – jest jedynym modułem pozwalającym na swobodne programowanie. Stanowi „serce” całego rozbudowanego układu sterowania. Jest to podstawowy moduł sterujący i obsługujący transmisję z modułami we/wy.
 • Moduł WE/WY – rozróżnia się następujące rodzaje modułów:
  • Moduł wejść dwustanowych – zawiera 8 wejść konfigurowanych programowo. Każde wejścia mogą pracować jako:
  • wejścia dwustanowe z kontrolą stanu linii,
  • wejście dwustanowe bez kontroli stanu linii,
  • wejście dwustanowe z diodą (wykorzystując dwa wejścia),
  • wejście analogowe (od 0 do 20 mA, od 4 do 20 mA),
  • wejście analogowe napięciowe (od 0 do 5 V, od 1 do 5 V, od 0 do 10 V, od 2 do 10 V)
  • wejście licznikowe (2 i 3).
 • Moduł wejść/wyjść dwustanowych z izolacją galwaniczną – posiada 6 wejść dwustanowych bez kontroli stanu linii i 2 wyjścia przekaźnikowe z możliwością podłączenia diody. Stan wyjść jest sygnalizowany przy pomocy diod.
 • Moduł wejść/wyjść analogowych z izolacją galwaniczną – posiada 4 wejścia dwustanowe raz 2 wyjścia analogowe od 0 do 20 mA.
 • Moduł wyjść przekaźnikowych – zawiera 8 przekaźników iskrobezpiecznych. Przyporządkowany każdemu przekaźnikowi przełącznik pozwala na wprowadzenie diody w szereg z wyjściem. Są dostępne styki wyjściowe: normalnie zwarty i normalnie otwarty. Stan wyjść i stan modułu jest przy pomocy diod obsługiwanych programowo.
 • Moduł wyświetlacza z klawiaturą – wyświetlacz LCD o programowanym formacie. Wewnętrzny mikroprocesor pozwala na zapamiętanie formularzy ekranu odpowiednich dla aplikacji, możliwe jest także wykorzystanie graficznego wyświetlacza LCD oraz podłączenia tablicy synoptycznej.
 • Moduł komunikacyjny – jest połączony z dwoma lub trzema sąsiadującymi modułami komunikacyjnymi, modułami Aplikacji lub modułami Audio. Moduły te tworzą węzły systemu. Obsługuje on adresację podsieci i realizuje rozgałęzienie. Działanie węzła polega na ustalaniu kierunku transmisji dla każdej ramki protokołu komunikacyjnego. Ramki protokołu są zgodne z protokołem MODBUS RTU. Uboższą wersją modułu komunikacyjnego jest retransmiter. Sterownik komunikuje się z pozostałymi elementami sieci dwoma łączami do dwóch oddzielnych sieci. Pierwsza jest przeznaczona do transmisji danych procesowych, a druga – do transmisji cyfrowej dźwięku i obrazów w formacie JPG (tor audio).
Printable View

MAIN PAGE | SITE MAP | RSS | CONTACT