PROSAP
Wiki Help

Pomoc

Komendo-linki:

 1. javascript:location.href+="?action=attr"
 2. javascript:location.href+="?action=edit"
 3. javascript:location.href+="?action=diff"
 4. javascript:location.href+="?action=print"
 5. javascript:location.href+="?action=expirediff"

Edit page in new window

 javascript:window.open(location.href+"?action=edit")

View history in new window

 javascript:window.open(location.href+"?action=diff")

Open Printable View in new window

 javascript:window.open(location.href+"?action=print")

Edit page attributes (passwords) in new window

 javascript:window.open(location.href+"?action=attr")

View RSS for page in new window

 javascript:window.open(location.href+"?action=rss")

CSA

Dokumentacja do PmWiki

 \LARGE{\pi \cdot} oko
Przykłady:

kolorowanie składni:

 • Python:

1: # opis
2: def f(x):
3:   return x*x
4: print f(2)

 • MATLAB:

1: % opis
2: function y = f(x)
3:   y = x*x;
4: end
5: disp( f(2) );

 • CPP:

 1: // opis
 2: /* 
 3:  opis z przykładowymi ogonkami:
 4:  Łódź ŻŁŹŚĄÓĆłśóźśąćąóęęźćźś
 5: */
 6: #define PI 3.1516
 7: int f(int x)
 8:   return x*x;
 9: int main(void) {
10:   printf("%d\n", f(2));
11: <:vspace>
12:   int i = 0;
13:   i++;
14: <:vspace>
15:   return 0;
16: }

wprowadzanie wzorów:

\Large{H(z^{-1})=\sqrt{2} + 0.2 z^{-1} - 0.2 z^{-2} - \sqrt{2}}

\LARGE{K(s)=\frac{1}{s+1}}

K(s)=\frac{s+1}{s^2+s+2}

przykładowe formatowania:

Wielki tekst mniejszy pogrubienie

Printable View

MAIN PAGE | SITE MAP | RSS | CONTACT