PROSAP
XL Page

Strona zawiera polskie wersje poleceń systemu PmWiki w formacie UTF-8. Zobacz dalej by przeczytać instrukcje instalacji.

 
 ### Character encoding, e.g. 'iso-8859-2' or 'utf-8' 
 'xlpage-i18n' => 'utf-8'
 ### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 'Locale' => 'pl',
 ### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
 'TimeFmt' => '%d.%m.%Y, %H:%M',

 ### Standard layout strings
 'View' => '',
 'Edit' => 'Edycja',
 'History' => 'Historia zmian',
 'Print' => '',
 'Recent Changes' => 'Ostatnie zmiany',
 'Search' => 'Szukaj',
 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Data ostatniej modyfikacji: {$LastModified}',
 'Go' => '',
 'All Recent Changes' => 'Wszystkie ostatnie zmiany', 
 # access keys
 'ak_view' => '',
 'ak_edit' => '',
 'ak_history' => '',
 'ak_print' => '',
 'ak_recentchanges' => ''

 ### Print layout strings
 'From $WikiTitle' => '',
 'Retrieved from {$PageUrl}' => '',

 ### Page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/Search' => '',
 '{$Group}/RecentChanges' => '',

 ### Browse page strings
 'redirected from' => 'przekierowano z:',

 ### Edit page strings
 'Editing {$FullName}' => 'Edycja strony {$FullName}',
 'Save' => 'Zapisz', 
 'Save and edit' => 'Zapisz i kontynuuj edycję',
 'Save as draft' => '', 
 'Preview' => 'Podgląd',
 'Cancel' => '',
 'Reset' => 'Przywróć',
 'Author' => 'Autor',
 'An author name is required.' => 'Wymagane jest podanie autora.',
 'Summary' => 'Opis zmian',
 'This is a minor edit' => 'wprowadzono tylko drobne zmiany',
 'Preview {$FullName}' => 'Podgląd strony {$FullName}',
 'End of preview -- remember to save' => 'Koniec podglądu - nie zapomnij zapisać zmian',
 'Page is unsaved' => 'Strona nie została zapisana',
 'Top' => 'Na górę',
 # access keys
 'ak_save' => '',
 'ak_saveedit' => '',
 'ak_preview' => '',
 # 'ak_savedraft' => '',

 ### Page history strings
 '{$FullName} History' => 'Historia zmian strony {$FullName}',
 'Show minor edits' => 'Pokaż drobne zmiany',
 'Hide minor edits' => 'Ukryj drobne zmiany',
 'Show changes to markup' => 'Pokaż zmiany znaczników',
 'Show changes to output' => 'Pokaż zmiany wyglądu',
 'by' => 'wprowadził',
 'Restore' => 'Przywróć',
 'Added line $DiffLines:' => 'Dodano linię $DiffLines:',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Dodano linie $DiffLines:',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Zmieniono linię $DiffLines z:',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Zmieniono linie $DiffLines z:',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Usunięto linię $DiffLines:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Usunięto linie $DiffLines:',
 'to:' => 'na:',

 ### Page attribute strings
 'Attributes' => 'Ustawienia',
 '{$FullName} Attributes' => 'Ustawienia strony {$FullName}',
 'Set new read password:' => 'Podaj nowe hasło uprawniające do odczytu:',
 'Set new edit password:' => 'Podaj nowe hasło uprawniające do edycji:',
 'Set new attribute password:' => 'Podaj nowe hasło uprawniające do zmiany ustawień:',
 '(set by $PWSource)' => '',
 '(using $PWCascade password)' => '',

 'EnterAttributes' => "Enter new attributes for this page below. Leaving a field blank will leave the attribute unchanged. To clear an attribute, enter 'clear'.",

 ## Authorization strings
 'Name' => '',
 'Password' => '',
 'Password required' => '',
 'Name/password not recognized' => '',

 ### Search strings
 'Search' => 'Szukaj',
 'Search Results' => 'Wyniki poszukiwań',
 'SearchFor' => 'Wynik poszukiwania frazy <em>$Needle</em>',
 'SearchFound' => 'Przeszukano $MatchSearched stron. Poszukiwaną frazę znaleziono na $MatchCount stronach(-nie).',

 ### Upload strings
 'Attach' => '',
 'Uploads' => 'Załączniki',
 'Attachments for' => 'Załączniki do strony',
 'File to upload:' => 'Wysyłany plik:',
 'Name attachment as:' => 'Nowa nazwa pliku:',
 'Upload' => 'Wyślij',
 'ULsuccess' => 'wysłano poprawnie',
 'ULbadname' => 'zła nazwa pliku',
 'ULbadtype' => 'nie wolno wysyłać plików o rozszerzeniu \'$upext\'',
 'ULtoobig' => 'serwer WWW nie pozwala wysyłać tak dużych plików',
 'ULtoobigext' => 'wysyłane pliki \'$upext\' nie mogą być dłuższe niż $upextmax bajtów',
 'ULpartial' => 'wysłano tylko fragment pliku',
 'ULnofile' => 'nie wysłano pliku',
 'ULexists' => 'plik o tej nazwie już istnieje',
 'ULpquota' => 'przekroczono limit miejsca dla grupy',
 'ULtquota' => 'przekroczono limit miejsca dla wysyłanych plików',
 'Set new upload password:' => 'Podaj nowe hasło uprawniające do wysyłania plików:', 

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => '',
 'Emphasized (italic)' => '',
 'Strong' => '',
 'Strong (bold)' => '',
 'Page link' => '',
 'Link to internal page' => '',
 'link text' => '',
 'Link to external page' => '',
 'file.ext' => '',
 'Attach file' => '',
 'Big text' => '',
 'Small text' => '',
 'Superscript' => '',
 'Subscript' => '',
 'Heading' => '',
 'Subheading' => '',
 'Center' => '',
 'Unordered list' => '',
 'Unordered (bullet) list' => '',
 'Ordered list' => '',
 'Ordered (numbered) list' => '',
 'Indented text' => '',
 'Hanging indent' => '',
 'Horizontal rule' => '',
 'Table' => '',
 # access keys
 # 'ak_em' => '',
 # 'ak_strong' => '',

 ### Others
 'not found' => 'nie znaleziono',
 '(approve sites)' => '',
 'This post has been blocked by the administrator' => '',
 'Password encryption' => '',
 'Name/password not recognized' => '',
 'EditConflict' => "The page you are editing has been modified since you started editing it. The modifications have been merged into the text below, you may want to verify the results of the merge before pressing save. Conflicts the system couldn't resolve are bracketed by &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; and &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;."
 'EditWarning' => "The page you are editing has been modified since you started editing it. If you continue, your changes will overwrite any changes that others have made.",
 'View changes' => '',

 ### Historical
 ## pre-2.1 phrases
 'Page last modified on $LastModified' =>   'Data ostatniej modyfikacji: $LastModified',
 'Editing `{$FullName}' => 'Edycja strony `{$FullName}',
 'Describe $Name here.' => 'Tu możesz dodać opis zagadnienia $Name.',
 'Preview `{$FullName}' => 'Podgląd strony `{$FullName}',
 '$FullName History' => 'Historia zmian strony $FullName',
 'Page Attributes' => 'Ustawienia strony',
 '$FullName Attributes' => 'Ustawienia strony $FullName',
 'SearchWiki' => 'Szukaj', 
 'Printable View' => 'Wersja do druku', 
 'Page History' => 'Historia zmian', 
 'Edit Page' => 'Edycja strony', 
 'WikiHelp' => 'Pomoc',


Uwagi (Notes)

 • W PmWiki stosowane było dotąd nietypowe (niezgodne z ISO i chyba niczym w ogóle) oznaczenie polskiej lokalizacji: Po (zamiast Pl) - w tej wersji zamieniłem je na poprawne Pl. Dla bardzo zainteresowanych starym oznaczeniem mam także plik z wersją UTF-8 do niego - mogę udostępnić na życzenie na maila - Mateusz?.
 • W mojej prywatnej instalacji nie ma na razie żadnych problemów z automatyczną kapitalizacją polskich liter w UTF-8 (a były w dotychczasowej wersji ISO-8859-2) - Mateusz?. Test: żółw łaził śledząc ćmę?

Autorzy (Contributors)

Wersja do druku

STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY | RSS | KONTAKT | POMOC