PROSAP
XL Page

Strona zawiera polskie wersje poleceń systemu PmWiki.

 
 'xlpage-i18n' => 'utf-8'
 'Locale' => 'po',
 'TimeFmt' => '%d.%m.%Y, %H:%M',

 ### standard layout strings
 'SearchWiki' => 'Znajdź',
 'Recent Changes' => 'Ostatnie zmiany',
 'All Recent Changes' => 'Wszystkie ostatnie zmiany',
 'Printable View' => 'Wersja do druku',
 'Page History' => 'Historia zmian',
 'Edit Page' => 'Edycja strony',
 'WikiHelp' => 'Pomoc',
 'Page last modified on $LastModified' => 
  'Data ostatniej modyfikacji: $LastModified',
 'Retrieved from $PageUrl' => 'Pobrano z: $PageUrl',

 ### page locations
 'PmWiki/WikiHelp' => '',
 'PmWiki.EditQuickReference' => '',
 'PmWiki.UploadQuickReference' => '',
 'Main/SearchWiki' => '',

 ### browse page strings
 'redirected from' => 'przekierowane z',

 ### edit page strings
 'Edit' => 'Edytuj',
 'Editing $FullName' => 'Edycja strony $FullName',
 'Describe {$Name} here.' => 'Dodaj opis {$Name}.',
 'Save' => 'Zapisz', 
 'Save and edit' => 'Zapisz i edytuj', 
 'Cancel' => 'Anuluj', 
 'Preview' => 'Obejrzyj',
 'Preview $FullName' => 'Podgląd $FullName',
 'Reset' => 'Przywróć',
 'Author' => 'Autor',
 'An author name is required.' => 'Wymagane imię autora',
 'Summary' => 'Streszczenie',
 'This is a minor edit' => 'wprowadzono tylko drobne zmiany',
 'End of preview -- remember to save' => 'Koniec podglądu -- pamiętaj aby zapisać',
 'Page is unsaved' => 'Strona nie jest zapisana',
 'Top' => 'Góra',

 ### page history strings
 'History' => 'Historia',
 '$FullName History' => 'Historia zmian na stronie $FullName',
 'Show minor edits' => 'Pokaż drobne zmiany',
 'Hide minor edits' => 'Ukryj drobne zmiany',
 'Show changes to markup' => 'Pokaż zmiany znaczników',
 'Show changes to output' => 'Pokaż zmiany wyglądu',
 'by' => 'wprowadził',
 'Restore' => 'Przywróć',
 'Added line $DiffLines:' => 'Dodano linię $DiffLines:',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Dodano linie $DiffLines:',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Zmieniono linię $DiffLines z:',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Zmieniono linie $DiffLines z:',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Usunięto linie $DiffLines:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Usunięto linię $DiffLines:',
 'to:' => 'do:',

 ### page attribute strings
 'Page Attributes' => 'Atrybuty strony',
 'Attributes' => 'Atrybuty',
 '$FullName Attributes' => 'Ustawienia strony $FullName',
 'Set new read password:' => 'Podaj hasło uprawniające do odczytu:',
 'Set new edit password:' => 'Podaj hasło uprawniające do edycji',
 'Set new attribute password:' => 'Podaj hasło uprawniające do zmiany uprawnień',

 ### search strings
 'Search' => 'Znajdź',
 'Search Results' => 'Wyniki poszukiwań',
 'SearchFor' => 'Wynik poszukiwania frazy <em>$Needle</em>',
 'SearchFound' => 
  'Przeszukano $MatchSearched stron. Poszukiwaną frazę znaleziono na $MatchCount stronach(-nie).',

 ### upload strings
 'Uploads' => 'Pliki na serwerze',
 'Attachments for' => 'Załącznik do strony',
 'File to upload:' => 'Wysyłany plik:',
 'Name attachment as:' => 'Nazwa pliku:',
 'Upload' => 'Wyślij',
 'ULsuccess' => 'wysłano poprawnie',
 'ULbadname' => 'zła nazwa pliku',
 'ULbadtype' => 'nie wolno wysyłać plików o rozszerzeniu \'$upext\'',
 'ULtoobig' => 'serwer WWW nie pozwala wysyłać tak dużych plików',
 'ULtoobigext' => 
  'wysyłane pliki \'$upext\' nie mogą być dłuższe niż $upextmax bajtów',
 'ULpartial' => 'wysłano tylko fragment pliku',
 'ULnofile' => 'nie wysłano pliku',
 'ULexists' => 'plik o tej nazwie już istnieje',
 'ULpquota' => 'przekroczono limit miejsca dla grupy',
 'ULtquota' => 'przekroczono limit miejsca dla wysyłanych plików',
 'Set new upload password:' => 'Podaj hasło uprawniające do wysyłania plików', 

 ### Others
 'not found' => 'nie znaleziono',
 'redirected from' => 'przekierowano z',
 '(approve links)' => 'linki akceptowane',
 'home page' => 'strona domowa',
 'Search' => 'Szukaj',
 'update' => 'aktualizacja',
 'Help' => 'Pomoc',

Notes

Contributors

 • Wojtek Thomas
 • Marcin Podeszfa
Wersja do druku

STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY | RSS | KONTAKT | POMOC